26 Kasım 2012 Pazartesi

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARINALANLARA GÖRE YETENEK ÖZELLİKLERİ
A-Müzik Alanındaki Yetenek Özellikleri
1- Ritim ve melodiye diğer çocuklardan fazla tepkide bulunur.
2- Müzikle çok ilgilidir. Plak, kaset dinler. Nerede müzik etkinliği varsa ona katılmak ister.
3- Müzik parçaları  yapmaya büyük istek ve çaba  gösterir.
4- Başkaları ile şarkı  söylerken onlara uymaktan hoşlanır.
5- Yaşıtlarına, duygu ve düşüncelerini anlatmak için sık sık müziği araç olarak kullanır.
6- Çeşitli müzik aletleri ile  ilgilenir, onları çalmayı dener.
7- Müzisyenler, şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyonlar yapar.
8- Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir, anlamlı ve uygun şekilde söyleyebilir.

B-Resim Alanındaki Yetenek Özellikleri
1-.Çeşitli konularda çizimler yapar.
2- Resimler, planlar, resimlere derinlik verir ve parçalar arasında uygun oranlar kullanır.
3- Resim çalışmalarını ciddiye alır ve resim yapmaktan haz duyar.
4- Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler yapar.
5- Resim yapma, çizme ve boyama için çok zaman harcar.
6- Resmi kendi yaşantılarını ve duygularını  ifade etmek için başarılı olarak kullanır.
7- Diğer insanların, sanat-resim çalışmalarına ilgi duyar.
8- Diğerlerinin eleştirilerinden hoşlanır ve içlerinden yeni şeyler öğrenir
9- Çamurdan, sabundan, plastirinden vb. yumuşak gereçlerle üç boyutlu şeyler yapmaya özel ilgi gösterir.

C- Fen Alanındaki Yetenek Özellikleri
1- Okur ve Fen Raporlarını yorumlayarak bir ilgi zemini oluşturur.
2- Fen Bilgisi konusunda otorite olan kaynakları tarar.
3- Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yapar.
4- Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olur.
5- Yerinde ve yeterli veri seçer.
6- Verilerden geçerli çıkarımlar yapar ve tahminlerde bulunur.
7 Problem çözmede kullanılan teknik ve süreçlerin altında yatan varsayımları tanır ve değerlendirir.
8- Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel ifade edebilir.
9- Fen Bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygular.
10- Bilinen gerçek ve kavramlardan yeni ilişki ve fikirler oluşturur.
11- Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır.
12- Problemlere yönelik duyarlılığa, yeni fikirler geliştirme  yeteneğine, değerlendirme yeteneğine sahiptir.
13- Devamlı meraklıdır.
14- Tutarsızlıkların tespitinde  tetiktir.
15- Yüksek düzeyde mekanik düşünmeye sahiptir.
16- Uzay ilişkilerine ilgi duyar.
17- Planlama ve iletişim yeteneğine sahiptir.
18- Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyar.
19- Çabuk öğrenir, kavrar, akılda saklar.
20- Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarabilir.
21- Kararlı ve sabırlıdır.
22- Yaratıcıdır.
23- Düşünceleri ve nesneleri sistematik biçimde bir araya getirebilir.
24- Sorgulamalarında“ne”,“nasıl”,“neden” sorularının ötesine ulaşmaya çalışır
25- Kendine güvenir, kendi başına  bir iş üstlenebilir.
26- Yaşıtlarına göre alışılmışın dışında nitelikli ürün ortaya koyar.
27- Birbirini takip eden konular ve olaylar dizisi karşısında bir sonraki adımı takip edebilir.
28- Bir alanda öğrendiği  konu ile başka bir alanda öğrendiği konu arasında mantıklı ilişkiler kurabilir.
29- Olaylar arasındaki bağıntıları, neden-sonuç ilişkilerini ve benzerlikleri yaşıtlarından daha çabuk ayırt edebilir.
30- Öğrendiklerini yeni ve farklı alanlarda kullanabilir.
31- Çeşitli konularda mantıklı eleştiri getirebilir.
32- Bir kez öğrendiğini kolay kolay unutmaz.
33- Kimsenin aklına gelmeyecek sorular sorar.
34- Bir cümlede ya da sözde, doğrudan bildirilmeyen, kastedilen anlamları bulup çıkarabilir.
35- Sorun çözümünde karmaşık yöntemler kullanabilir.
36- Yetişkin denetimi olmaksızın bir proje, deney üzerinde çalışabilir.
37- Arkadaşlarının etkinliklerini örgütleyip planlayabilir.
38- Yeni deneyler yapmaya isteklidir.

D- Matematik Alanındaki Yetenek Özellikleri
1- Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
2- Zihinsel çevikliğe sahiptir.
3- Orijinal yorumlar yapar.
4- Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
5- Göze çarpan genelleme yeteneği vardır.
6- Yazılı iletişimden ziyade sözlü iletişimi tercih eder.
7- Aynı problem çözümüne yönelik değişik yöntemleri kullanır.
8- Olağan dışı Matematiksel işlemler yapar.
9- Gayret gerektiren olağan dışı problemler sorar.
10- Uygulamaya, analize, senteze  ve değerlendirmeye odaklanır.
11- Problemi kısa sürede çözer.
12- Matematiği başka kategorilere entegre edebilir.
13- İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurar.
14- Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazladır.
15- Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir.

E- Sosyal Alandaki Yetenek Özellikleri
1- Yaşına göre kavramsal olarak ilerlemiştir.
2- İleri düzey, teknik bilgi birikimine yada  çok özel bilgilere sahiptir.
3- Güç veya karmaşık işlerden hoşlanır.
4- Bağımsız projeler için yüksek standartlar belirler.
5- Sınıf arkadaşları tarafından yeni fikir ve bilgilerin kaynağı olarak görülür.
6- Sınıf arkadaşları tarafından bir grup stratejicisi yada organizatörü olarak görülür.
7- İnsan ilişkilerinde mizahı görür ve kendi kendine gülebilir.
8- Yaratıcı öyküler anlatır yada yazar.
9- Geniş bir alana yayılan ve/veya oldukça kapsamlı ilgileri olur.
10- Diğer insanların görmediği ilişkileri görebilir.
11- Bilgiyi kolayca ve süratle kazanır.
12- İlerlemiş yoğunlaşmış ve geniş konulara eğilen bir okuyucudur.
13- İnsanlara ve sosyal etkileşimin sonuçlarına karşı duyarlılık, samimi ilgi ve başkalarının fikir ve ahlaki değerlerini takdir eder.
14- Özellikle insan davranışlarının değerlendirilmesi açısından eleştirel yargı kapasitesi vardır.
15- Hayal gücü, zaman ve mekan bakımından farklılık gösteren sosyal durumlara kendini yönlendirme yeteneği vardır.
16- Zaman duygusu ve birbirini izleyen olayların başka olaylarla ilişkisini görme yeteneği vardır.

17- Sosyal problemlerde araştırma, uygulama, bir problemin sınırlarını algılama, verileri saklama,kanıtları sıralama, hipotez oluşturma, anlamlı sonuçlara varma ve yazılı yada sözel sunular için sonuçları etkin biçimde düzenleme yeteneği vardır.İnonu.edu.tr sitesinden alıntıdır

23 Kasım 2012 Cuma

Sabun Cevizi Soapnut ve Bir gümrük problemi

Sabun cevizi nasıl birşey, hangi çeşitler var falan derken denemek için almak istedim. Türkiye'de tedarikçi olmadığı için de en yalın yerlerden bir miktar deneme alayım dedim.
Başıma ne geldiyse bundan sonra geldi.
Kanunlar, gümrük vergileri, kargocular, devlet, gümrük geçiici depolama yerleri, Devlet kapısı, Mahkeme kapıları vs.
Sakın ola denemeyin, suçlu siz oluyorsunuz, herkese tonlarca para ödüyor herkes memnun  siz malsız ve parasız bir de devlete borçlu havaya bakarsınız bu an meselesidir. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değse gam yemezsin ama ocak ayındaki alma girişimim bugün aralık başlıyor hala beni süründürüyor. Boş veremiyorsunuz çünkü karşınızda kanunlar var.
Nasıl mı oldu? İngiltere'deki malum sabun cevizi tedarikçisi kilo ile satıyorum alın alın kargo da bizden deyinc ebir deneme alayım dedim Satıcı 10 kg vereyim karlı olur deyince de aldım ve internetten parasını ödedim. Mutlu mesut kargo beklemeye başladım.
1 ay geçti 2 ay geçti ses yok, tedarikçiye sordum karayolu ile yollamış ucuz olsun diye o yüzden uzun sürebilirmiş.. Peki..
Sonra mart ayında postama bir mail düştü, TNT gümrük çekim ihbarnamesi! 
TNT'deki bayan şirketimin gümrük işlemlerine hemen başlaması gerektiğini yazmıştı. Aradım konuştum ben bir şirket değil(mart ayı idi) internet üzerinden alışveriş yapmış bir kişiyim. O zaman gümrük işlerini yapamazsınız dedi, sonra da kara yoluyla gelen herşeyi zaten gümrüklemeniz gerek yada parasını ödeyin ıskarta ettirelim dedi.. Iskarta etmek ürün bedelini de geçiyor 650 TL, gümrüklesen nereden baksan vergisi vs.si 1000TL. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık..

TNT ile görüştüm bana gönderi bana ait değil deyin olsun bitsin dedi. Satıcı da zaten parasını aldığı için benim maliyetlerim kurtarmaz,bir de ıskarta parası ödeyemem kusura bakmayın kanunşar sizin dedi ve beni sattı gitti. Bana ait değil gönderici göndermiş derseniz olur deyince TNT ben de güvenip OK, benim değildir dedim. Sonuçta giden mal parası olsun 500 TL gibi birşey gitsin ne yapayım yeter ki kurtulayım dedim.. Nisan ve mayıs ayı boyunca bana TNT otomatik bildirileri geldi, gümrük ihbarı malınızı çekin diye..TNT'den Özlem Hanım'a yine mail attım ve bu nedir benim başıma yarın öbürgün ardiye ücreti çıkmasın nedir bu mailler diye.. O yine sistemin otomatik gönderdiğini malın tasviyeye ayrıldığını dikkate almamamı söyledi ve bıraktım... Arada şirket kurdum başka yerlerden ticaret yaptık ettik.. Olmadı işler masraflar satışlarımı geçti kapattım.
Kasım ayında HANDERHAN lojistikten evime ihbar mektubu geldi. Bizim depomuzda almadığınız mal duruyor, 450 TL saklama bedeli ödemezseniz 1 hafta içinde kanuni hakkımızdır avukat ücretini de sizden tahsil edecek şekilde dava açarak ücretimizi alacağız yazıyordu.
Aradım haklı müşteriyim ya ben TNT ye herşeyi sordum keyfen saklamışsınız dedim. TNT beni yarı yolda bırakarak öyle bir hakları yok kabul etmiyorum deyin benim değil deyin dedi, sıyrıldı, o gonderi ücretini tedarikçiden aldığından parasını almıştı, herkes almıştı bir tek HANDERHAN almamıştı O da seni mahkemeye veririm hakkımdırd iye benden para istiyordu. Almadığım bir pakete 2000TL ye yakın para ödeyecektim ve benim dışımda herkes haklıydı :((

Ne yaptım ? Mecburen ödedim çünkü üzerine 3000 TL avukat ve dava açma parası da eklensin istemedim? Peki bitti mi hayır? Çünkü gümrüğün bunu imha ettiğinden emin değiliz sadece depo parası ödedik. Gümrük Müdürlüğü henüz ses çıkarmadı şimdi kabusum onların da bir yerden fırlamaları..

Peki bu haksızlık değil mi? hem siparişi ödedim, hem yoll masraflarını, hem ardiyeyi ama malzeme gümrüklenmiyor çöpe atılacak bir de onun parasını da ödemem gerekecek ne için? 3 kuruş sabun cevizini denemek için? Kanunları karşınıza almaya değmez denemeyin derim.

Ben şimdi kimden paramı alacağım??

22 Kasım 2012 Perşembe

ANI

Seni benden çok anlayan olur mu bilmem hayatta..
Bugünüm sensin
Aldığım her nefes sana dair..
Yaşadığımız anlar upuzun bir gülümseme bir kahkaha bir mutluluk
Senle baktığımız bu gökyüzü hep mıhlansın kalsın zihnimde istedim
Çektiğim bu fotograf ile aşkımız daim olsun 

O gün denizin dibinde yüzen balıklar
Eminönü'ne yaklaşırkenki martı çığlıkları
Senin istanbul'u seven, gezmeyi seven yüzün

Hiç unutmam gülüşünü , tek arkadaşım benim

her sabah sen gitme derken benim mecbur gidişim gibi 
Gideceksin Biliyorum bir gün sen de çekip gideceksin
ama unutma istedim bil istedim 
sen benim bir zamanlar ..
ve sonsuza dek herşeyimsin..
2,5 yaşındaki muhteşem kalbinle o güzel anda,
bu manzaraya bakan gözlerin yanında sen de vardın

13 Kasım 2012 Salı

Invitation to connect on LinkedIn

 
LinkedIn
 
 
 
Esra Coşkun
 
From Esra Coşkun
 
Raw Material&Chemical Labs Management (R&D Department) at Pirelli Tyres
Kocaeli, Turkey
 
 
 
 
 
 
 

I'd like to add you to my professional network on LinkedIn.

- Esra

 
 
 
 
 
 
 
You are receiving Invitation to Connect emails. Unsubscribe
© 2012, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA
 

6 Kasım 2012 Salı

Montessori Usülü Yaşamımızdan Parça :Yatağımız

Ocos doğduğundan beri pek sevmedi yatmayı. Kucak ve göğüste geçen uzun saatler sonu yatmaya karar verdiğinde de kedni seçimine bıraktık. Bizim yatağımızı misafir gelmeleri dışı pek tanımıyor. Genelde hep bireysel yattı. Bir kere düştü bile.

Biz doğum öncesi cahilliğimizle park yatak aldık. İçini 1 yıl boyunca yorganlar bezler kıyafetler aldı.
Dolap işi gördü. Ancak alt açma kısmını tepe tepe kullandık. Ömer ile ilk oyunumuzu da o park yatakta oynamıştık.
İlk verdiği tepki 2 ay az geçmişken benim onu kaldırmama verdiği zıplatma tepkisi ile park yatakta olmuştur. O gün anladım gözünün içinden zeki farklı bir oğlum var. Övünmek gibi olmasın da annesine oyunculuğu çoook çekmiş. Dİkkati de babasına çekmiş beni bol bol uyarıyor :)

Konu o ki: yatak. Montessori ile çoğu anne gibi doğum sonrası tanıştım. Oğluma odasını yer yatağını oyun alanını, sakin sade  renklerle seçtim.Hiçbirini yeni almadım ama. Örneğin yatağı benim evlenmeden öndeki evimden getirdiğim en küçük çift kişilik yataklardan 150 cm X 200 cm yaklaşık 4 aylıktan beri bu yatakta yatıyor. Önceleri bazası da vardı, montessori sistemine geçince bazayı attım. Çünkü çocugun kolayca çıkabileceği göz seviyesinde bir ortam olmalı idi herşey.

Ömer hiç emeklemedi. Ayaklandı yürüdü sonra bir miktar emekleme nasılmış diye denedi. Bir yaşındayken yürümeye başladı. Kolayca yer yatağndan oynadık yuvarlandık. Çok süperdir.

Duvarlarımızı balık tablolarımız, aynalarımız, 1 boyutunda resim yapabileceğimiz kağıtlarımız.
İki ömer boyunda eşyalarını asabileceği askılıklarımızla süsleyebildik. Bir de iki askı arası ip astık ve yaptığımız resimleri oraya asıp sergiledik.

Bir yaş sonrası kışı da böyle geçirdik. Buradaki ana sorun, kapılarımız altındaki boşluklardan rüzgarlar eserek çocuğun oda sıcaklığından daha serin ortamda kalmasıydı. Ayrıca arkasını kapatsak bile ısınan hava yükseldiğinden sıcaklık daha düşüktü. Benim takıldığım ilk nokta buydu. İkincisi ise olurda örümcek, böcek kurbağa girerse kendini ömerin yatağında bulması sıkıntısı idi.

Bu durumda 3 kışımızda, yani ömer 2 yaşını doldurduktan hemen sonra bazamız geri geldi.
Yatağımızın hiçbir ucunda başlık, kiliti kapak vs. yok. Serbest bir yatak. Yüksekliği de o da büyüdüğü için her türlü çıkabileceği şekilde. Yani yer yatağı değil ama çocuk boyuna ve Montessori 'ye uygun.

İstediği zaman gidip döne döne uyuyor. İyi uykular Ömercim... :)

Paylaşmak istediğim bugün buydu.

Esot.

BE YOU OWN BOSS

BE YOU OWN BOSS
BE ENTERPRENEUR, EARN MONEY

Labels

bebek (40) bakıcı (8) bakıcı devir işlemleri (8) doğum (8) işe başlamak (7) bebeğim (6) doğumgünü (6) işe dönmek (6) anne özlemi (5) girişimcilik (5) annelik (4) baby (4) bebek oyunları (4) emzirme (4) hamilelik (4) işbaşı (4) montessori (4) orff (4) çalışma (4) çocuk (4) Chicco Polly (3) annemi istiyorum (3) aşk (3) beklemek (3) children (3) doğum izni (3) evde kalmak (3) for mom (3) girişim (3) izmit (3) mutluluk (3) zeka (3) ömer (3) 15 ay (2) 6 ay (2) Formula 1 (2) aile (2) aktivite (2) alerji (2) araba (2) astim (2) bayram (2) bebek hareketleri (2) bebekle tatil (2) bilim (2) blog (2) cocuk (2) destek (2) deterjan (2) doğum sonrası (2) evde başbaşa (2) evlilik (2) hayat (2) hikaye (2) iş sanat (2) kendime dair (2) kids (2) küçük insan (2) okul (2) oyun oynama (2) parti (2) pazar (2) pick up (2) reasons to have children (2) sabun (2) son gün (2) turkey (2) yatak (2) yenge (2) yeni haberler (2) yetenek (2) İŞ (2) 0-3 years (1) 12 ay (1) 1215 (1) 17 Şubat (1) 2010 (1) 27 eylül (1) 7 ay (1) 9 ay (1) ADD (1) AFS (1) BRANDMAIL (1) Bulent Madi (1) CIA (1) DEGISIMI (1) DOĞAL MAKYAJ (1) Ferrari (1) Fila Motion 9 (1) H1N1 (1) IRAZ (1) KULTUR (1) LOVE (1) NUDE (1) OGRENCI (1) PUPA (1) TURK (1) Türkiye'de (1) VAKFI (1) Yaş otuz (1) affet (1) agaç (1) all star (1) alternatif eğitim (1) altı aylık (1) anaokulu (1) anksiyete (1) arada kalmak (1) arasta (1) arkadaş (1) astım (1) atölye (1) avusturya lise (1) ayrılma fobisi (1) ayrılma ile başa çıkma (1) ayrılma kaygısı (1) aşı (1) babycenter (1) başarmak (1) bebek ayakkabı (1) bebek bezi (1) bebek odası (1) bebek sahibi olmak (1) bebekle yurtdışı (1) bebeğimi bırakmak (1) bebiş (1) bekarlık (1) beklediğim an (1) belgesel (1) berbat sipariş (1) bezi (1) birthday (1) blogspot (1) bronsit (1) burak büyükdemir (1) burger king (1) business plan (1) buğday (1) canlı yayın (1) canım (1) censor (1) chicken (1) coach (1) converse (1) darıca (1) deneyim (1) dernek (1) devam (1) devrim (1) değer (1) değiştirme (1) diaper (1) dikkat bozukluğu (1) discipline (1) diş buğdayı (1) diş hediği (1) dj (1) dogumgunu (1) doktorum (1) domuz giribi (1) doruk (1) doğa dostu (1) doğum günü (1) dönüm noktası (1) düzen (1) e-ticaret (1) e-tohum (1) edirne (1) education (1) egitim (1) emerek uyuma (1) enerji (1) enterpreneur (1) eskişehir (1) esra (1) esumom (1) evlendik (1) evlenmek (1) ezel (1) eğitim dostları (1) fabrika (1) feng shui (1) firsat (1) geldi (1) geliştirici (1) geliştirme (1) gezi (1) giden (1) girls (1) gitme vakti (1) gitmek (1) gizem (1) global warming (1) goethe (1) goran bregovic (1) grow (1) grubu (1) hafta hafta (1) haftasonu (1) hafıza (1) haklari (1) hammaddeler.com (1) hanımın (1) hasta (1) hastalık (1) hayat hikayem (1) hayvanat bahçesi (1) hayır (1) hedef (1) hedik (1) hediye (1) herşey (1) heyecan (1) hiperaktif (1) hiperaktivite (1) his (1) hobi bahçesi (1) home office (1) hıdırellez (1) icat (1) indu (1) ipek (1) israil (1) istemek (1) istemiyorum (1) italya (1) iş planı (1) kader (1) kadin (1) kahvaltı (1) kahve (1) kalem (1) kalorifer (1) kangoo (1) karada (1) karanfil (1) keskin (1) konser (1) konu (1) kosgeb (1) kostum sitesi (1) krep (1) kurban (1) küresel ısınma (1) kütahya (1) kıpırtı (1) kış (1) lamba (1) lastik (1) life (1) like (1) lisans (1) lohusa (1) lohusalık (1) mama sandalyesi (1) marmaray (1) merkez (1) merkezi (1) midpoint (1) milano (1) mimar (1) mucize (1) mumpreneur (1) mühendis (1) mümkün mü? (1) müzik (1) nefes (1) nikah (1) ninni (1) nişan (1) norveç (1) nurturia (1) ocos (1) oncesi (1) onur erol (1) open blog (1) oyun (1) oğlum (1) paktuna (1) park (1) pasaport (1) pedagoji (1) peer gynt (1) piano (1) picasaweb (1) plan (1) plus syn (1) polymer (1) premature (1) psychology (1) put down (1) ralli (1) referandum (1) reform (1) robinson (1) rocker (1) sabiha (1) sabunagaci (1) sabunagacı (1) salıncak (1) sanayi (1) sapanca (1) sayi (1) schulwerk (1) science (1) science at home (1) secret (1) seminer (1) seyahat (1) sigara (1) sir (1) site (1) soapnut (1) soguk (1) sonbahar (1) sosyal medya manyağı (1) squidoo (1) stumble (1) sultanlık (1) sunnet (1) sürüş (1) tahta (1) temizlik (1) ticaret (1) tips (1) toddler (1) toros (1) tracy hogg (1) tumbletots (1) tuzlu (1) twinkle (1) uyku (1) van (1) vinç (1) vücut (1) waldorf (1) walker (1) yahyakaptan (1) yanar (1) yapmak (1) yaprak (1) yaratıcı (1) yaratıcılığın gelişmesi (1) yardım (1) yarı doğumdünü (1) yarı yaşgünü (1) yatır kaldır (1) yeni yıl (1) yer yatağı (1) yoğurt (1) yurtdışı (1) yüksek lisans (1) yıldönümü (1) yıldız (1) zaman (1) zeynep (1) ÜZE (1) çarşaf (1) çiftliği (1) çin astrolojisi (1) çin falı (1) çocuk program (1) çocuk sahibi olmak (1) çocuklar (1) çocuğu (1) çocuğuma dokunma (1) öksüz (1) öss (1) özlemek (1) ülke (1) üretim (1) üstün (1) ıspanak (1) ısparta (1) ışık (1)

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı