31 Ekim 2011 Pazartesi

Süper Sabun Aktivitesi -Taken From Confessions of A Homescholar!

Welcome to another super fun kids summer bubble activity! This one is called the Giant Bubble Snakes. This was super easy and everyone had fun. I think the kids

Supplies:

IMG_2405

 • Empty water bottles (I suggest stronger bottles, if you use really cheap ones the pressure of the rubber band will cause them to crumble.)
 • Old washcloth
 • Rubber Bands
 • Bubbles (Don't have any? There's a recipe at the bottom of this post!)

Directions:

1. Cut bottom off of your plastic bottle. Cut fabric into a circle large about 2 inches larger than the bottom of the bottle.

IMG_2406

2. Put washcloth piece over bottom of bottle and secure with a rubber band. (I suggest using strong bottles as mine were a little flimsy and kept crumbling under the pressure.)

IMG_2409

3. Line them all up on the counter and tell a 6 year old boy that you can't tell him what they are, it's a surprise…..wait for him to ask another 20 times what they are…then let him go out side and see for himself! Sorry, I like to have a little fun myself from time to time ;o)

IMG_2408

3. Put some bubbles in a bowl and dip washcloth end of bottle into solution. We found less is more here, don't get it too soppy wet, or it just drips out the bottom.

IMG_2415

Keep a close eye on your Teeny Tots, you'll see why in the next step…don't you love that outfit….oh she's truly one of a kind!

IMG_2434

4. Gently blow into open end of bottle. TAKE CARE NOT TO SUCK IN THROUGH BOTTLE! You will end up with a mouth full of bubbles! Yuck!

IMG_2433

No bubbles? Make your own!

 • 1/2 gallon water
 • 1/3 cup dawn dishwashing liquid
 • 3 tablespoons light corn syrup or sugar

Hope you have fun this summer! Relax, let your kids be kids…and make sure to join in the fun! It makes the bubble mess more tolerable ;o)

27 Ekim 2011 Perşembe

Çocuklarda Astım | Alerjik Bronşit Nedir?

Çocukluklarda astım hava yolunun aşırı hassasiyetinin söz konusu olduğu, tekrarlayıcı, öksürük, hırıltı, hışıltı, nefes darlığı gibi belirtilerin yer aldığı bir hastalıktır. Şikayetlerin tedavi ile düzelip bir süre sonra tekrarlaması çocuk astım hastaları için tipik bir bulgudur. “Çocuk Astımı” ve “Alerjik Bronşit” terimleri çoğu zaman eş anlamlı kullanılmaktadır. Ancak astım iki türlü olabilir: “Alerjik Astım” ve “Alerjik Olmayan Astım”. Çocuk astım olgularının % 90’ı “Alerjik Astım”dır. Dolayısıyla “Alerjik bronşit” terimi “Alerjik Astım”la eş anlamlıdır. Ancak bilinmelidir ki hastaların küçük bir kısmı da “Alerjik Olmayan Astım” grubuna girmektedir.
A- Çocuklarda Astım Belirtileri Nelerdir ?

Çocuk astımı yada diğer adıyla alerjik bronşit tekrarlayan öksürük, hırıltı, hışıltı ve nefes almada zorluk şikayetleri ile seyreder. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ataklar gelişir. Bu atakların tekrarlayıcı nitelikte olması, bronş gevşetici ilaçlarla şikayetlerin düzelmesi, ancak bir süre sonra tekrar atak gelişmesi söz konusu olur. Enfeksiyonlar harici sigara dumanı, küf/rutubet, kimyasal kokular ve hava kirliliği ile hastalık alevlenmesi görülebilir.

B- Çocuklarda Astım Neden olur?

Çocukluk çağında astımın % 90 oranında alerjik kökenli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çoğu zaman “Alerjik bronşit” ”Çocuk Astımı” ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Alerji-Astım genetik bir hastalıktır. Anne yada babada alerji-astım olması durumunda çocukta hastalık çıkma riski %25 iken, hem annede hem babada alerji-astım varsa risk %50’e yükselmektedir. Yıl boyu maruz kalınan ev tozu akarı, küf mantarları veya kedi, köpek gibi hayvan döküntüleri gibi ev içi alerji yapıcı maddeler bronşlarda alerjik bir reaksiyona neden olur. Bu alerjik reaksiyon bronşlarda aşırı bir hassasiyet geliştirir. Normal bir insana dokunmayacak dış uyaranlar hassas hava yolunda daralmaya neden olur.


C- Çocuklarda Astım Nasıl Seyreder ?

Astım tanısı alan çocukların çoğunun hayatın ilk 2 yılında belirti verdiği saptanır. İlk yıllarda öksürük ve hırıltının ana uyaranı virüslerle gelişen üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu yaşlarda akciğerlerin gelişiminin henüz tamamlanmamış olması, küçük hava yolu çaplarının dar, kıkırdak dokunun az olması, tekrarlayıcı bronş daralmasına katkıda bulunur. Dört beş yaşlarında akciğerlerin gelişiminin tamamlanması ile erken yaşlarda astım belirtileri gösteren birçok çocukta klinik olarak düzelme gözlenmektedir. Düzelmeyen bir grup hasta ve daha geç astım tanısı almış çocukların bir kısmı da ergenlik çağında klinik bir iyilik dönemine girerler. Genel olarak çocukluk çağında astım tanısı almış hastaların yaklaşık %50-60'ı ergenlik döneminde iyileşirler. İyileşen olgular genellikle alerjik olmayan olgulardır. İyileşen olguların bir bölümü orta yaş döneminde tekrar hastalık belirtileri göstermeye başlayabilirler. Alerjik astım olanların kendi halinde iyileşme oranı daha düşüktür. Alerji aşı tedavisiyle iyileşme oranı % 90’a çıkmaktadır.

D- Çocuklarda Astım Nasıl Tanınır?

Çocuklarda Astım tanısı koymada en değerli tanı aracı öyküdür. Öksürük, hırıltı ve / veya nefes darlığı belirtilerinin gece kötüleşmesi şiddetle astımı düşündürür. Yattıktan sonra veya sabaha karşı yaklaşık 30 dakika süreyle devam eden ve bronş genişletici ilaçlara olumlu yanıt veren öksürük aksi ispat edilene kadar astım kabul edilmelidir.

E- Çocuklarda Akçiğer Fonksiyonları Nasıl Değerlendirilir?

Astımda akciğer fonksiyonlarının ölçülmesi gerek tanı gerekse tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. Spirometre ile ölçülen solunum fonksiyonlarında zorlu nefes verme sırasında yapılan ölçümlerin sağlıklı bireylerle yapılan karşılaştırılması ve tedavi ile bu değerlerin göstermekte olduğu düzelme değerlendirilmektedir. Astım tanısı alan her hastada eğer hastalık tedaviye yanıt veriyor ise yapılması şart değildir. Tanıdan emin olunamadığı durumlarda veya tedaviye yanıtsız olgularda değerlendirilmesi uygundur.


F- Çocuklarda Alerji Nasıl Teşhis Edilir?

Çocukta astıma neden olması olası alerjinin hangi maddeye karşı geliştiğinin saptanmasında alerji deri testleri kullanılır. Ön kol ön yüzüne veya sırta delme metodu ile uygulanan deri testinde ciltteki kızarma ve kabarmanın şiddetine göre değerlendirme yapılıp, hastanın neye alerjisi olduğu saptanmaktadır.
Alerji deri testi uygulamasının mümkün olmadığı, 3 yaş altı çocuklar, yaygın alerjik egzaması olan hastalar, anti-histaminik içeren ilaç kullanmakta olanlar, ciltte dermografismus adı verilen cilde bastırma sonucu kabarma reaksiyonu verenlerde, kanda bakılan alerji testleri (spesifik immünoglobulin E ) kullanılabilir.

G- Çocuklarda Astım Nasıl Tedavi Edilir?

Tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi alerjik bronşit veya çocuk astımında da birinci basamak tedavi alerji geliştirilmiş olan maddeden uzak durmaktır. Uygun öneriler doğrultusunda alınacak çevre önlemleri ile hastalık belirtilerinin ve bronşlardaki aşırı duyarlılığın belirgin derecede azalması mümkündür.
Çevre önlemlerinin yeterli olmadığı, ilaç tedavisinin uygun görüldüğü hastalarda havayolu ile akciğerlere çekilip bronşları tedavi eden sprey ilaçlar kullanılmaktadır. Bunlar sadece bronşları gevşetici özelliğe sahip “rahatlatıcı ilaçlar” ve alerjik iltihabın yarattığı aşırı bronş duyarlılığını azaltan “kontrol edici ilaçlar” olarak ikiye ayrılabilir.

Rahatlatıcı İlaçlar

Rahatlatıcı ilaç katagorisine salbutamol yada terbutalin içeren bronş gevşeticiler girer. Bu ilaçlar sadece hastalık alevlenmelerinde kullanılır. Kontrol edici ilaçlar ise doktor önerisiyle hasta olunmadığında da kullanılan atakları önleyici ilaçlardır.


Kontrol Edici İlaçlar

Çocuk astım hastalığında atakları önlemeye yönelik kana karışma oranı en aza indirilmiş yeni kuşak kortizon esaslı sprey ilaçlar kullanılmaktadır. Alerjinin bronşlarda yapabileceği kalıcı hasarı önlemede tek seçenek olarak sunulan bu ilaçlarla çocuklarda astım belirtileri en aza indirilmektedir. Çocuk astım bronşit tedavisinde kullanılan kortizonlu sprey ilaçlar uygun dozda bir çocuk alerjisi uzmanı kontrolünde kullanıldığında yan etkilere neden olmazlar. Ancak hasta doktor kontrolü dışında ilaçları kesip başlıyorsa veya gereksiz yere yüksek doz uygulaması yapılıyorsa kortizona bağlı yan etkiler görülebilir.

İnhaler diye adlandırılan sprey ilaçların mutlaka bir “aracı tüp” ile kullanılması gerekir. Maskeli ve maskesiz formları olan bu aracı tüplerin 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Özellikle çocuklarda sprey ilaçlar kesinlikle direkt ağza sıkılmamalıdır. 6 yaşından büyük çocukların direkt içine çekebileceği toz şeklinde astım ilaçları (turbuhaler, diskus gibi) vardır. Bu ilaçların doğru teknikle çekilip çekilmediği mutlaka alerji uzmanınca denetlenmelidir. Yanlış teknikle ilaç akciğerlere hiç ulaşmıyor olabilir. Gerek sprey gerekse toz şeklindeki kortizon bazlı ilaçlar kullanıldığı sürece etkilidirler. Altta yatan alerjik durum tedavi edilmediğinde hastaların büyük çoğunluğunda bu ilaçlar kesildiğinde çocuklarda astım belirtileri geri dönmektedir.

Alerji Aşıları (İmmünoterapi)

Çocuklarda astım tedavisinde ilaç tedavisiyle beraber altta yatan alerjinin çözümü için “Alerji Aşı Tedavisi” başlanmalıdır. Ancak bu yöntemle kontrol edici ilaçlar kesilse bile çocuk atak geçirmeyecektir. “İğne Aşı” şeklinde ve “Dil Altı Damla Aşı ” şeklinde uygulanabilen aşı tedavisindeki yeni gelişmeler ışığında son yıllarda ağırlıklı olarak “Dil Altı Damla Aşı Tedavisi” tercih edilmektedir. Alerjisi olan tüm çocuk astım hastalarının çocuk alerjisinde uzmanlaşmış bir çocuk doktoru tarafından aşı tedavisine uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesi gerekir.

Prof. Dr. Yonca Nuhoğlu

Çocuk Alerji Uzmanı

Çocuklarda Nöbet Şeklinde Kuru Öksürük Neden olur?

Çocuklarda öksürük kış aylarında geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak sık karşılaşılan bir şikâyettir. Çocuklarda gece görülen 30 dakikayı geçen ve bronş gevşetici (ventolin, Bricanyl gibi) ilaçlara yanıt veren kriz şeklindeki öksürükler mutlaka alerjik bronşit / çocuk astım hastalığı yönünden incelenmelidir.Enfeksiyonlar harici hareketle, terlemeyle ortaya çıkan öksürük atakları da alerjik astımın ilk belirtisi olabilir.


Çocuklarda Uzamış Balgamlı Öksürük Neden olur?

Kriz şeklinde olmayan ama inatçı balgamlı öksürükler, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ile beraberse geniz akıntısı ve sinüzit varlığı açısından incelenmelidir. Bir soğuk algınlığı ardından balgamlı öksürüğün en geç 15 gün içinde azalarak kesilmiş olması gerekir. Balgamlı öksürüğün 15 günden uzun süre devam etmesi geniz akıntısı varlığını gösterir ki; geniz akıntısının uzun süre devam etmesi çocuk astım hastalarında alevlenmelere zemin hazırlar.

Çocuk Astım Hastalarında Sinüzit Neden Tedavi Edilmelidir?

Alerjisi olan çocuk astım hastaları ve alerjik nezlesi olan çocuklar normalden daha sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirler ve bu enfeksiyonları çok daha zor ve uzun sürede atlatırlar. Tekrarlayan sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları normalden daha sık görülür. Altta yatan alerjinin ve alerjik nezlenin tedavisi ile bu durumun düzeltilmesi mümkündür. Çocuk astım hastaları bir soğuk algınlığı sonrası bulguların (Burun tıkanıklığı, burun ve geniz akıntısı) geçmesi için en fazla 10 gün beklemelidirler. 10 günden sonra devam eden geniz akıntısı varlığında mutlaka bir çocuk alerji doktoru gözetiminde uygun doz ve sürede antibiyotik ile sinüzit tedavisi uygulanmalıdır. Aksi taktirde geçmeyen enfeksiyonun üzerine alınan yeni viral enfeksiyonlar hastalığın göğüse inmesiyle seyredebilir.

Prof. Dr. Yonca Nuhoğlu

Çocuk Alerji Uzman

26 Ekim 2011 Çarşamba

VAN'A DESTEK ONEMLI

Şirket olarak çalışanlardan toplanan kıyafet,giyecek vs. yardımları GARAJ'da toplayıp VAN'a gönderecekmişiz. Hemen Ömer'in geçen kışki kıyafetlerinden tertemiz olanlarını ve giymeden küçülenlerini topladım, bir de açılmış ama kullanılmamış bebek bezlerimiz vardı bize olmayan. Onları da ekledim, evden de birkaç havlu ekledim. Paketledim. İşe getirdim. Bence burada paketin sağlam ve temiz yerine gitmesi çok onemli.Pek altı çizilmiyor ama yolda dağılıp açıldıktan sonra bu yağmur karda, temiz kıyafet göndermişsin pek bir anlamı kalmıyor. O yuzden dikkat edilmeyen paketin çok sağlam olması ve üzerine mutlaka 1 a4 kağıda içindekilerin yazılması. Garaj'a teslime ttiğimde dikkatimi çeken ilk nokta bu oldu. Açık torbalar halinde eşyalar bırakılmış. Bunlar illa ki paketlenmeli ve içindekiler yazılmalı. Küçük ama yardımlarınızda bunlara siz de dikkatedin diye hatırlatma yazayım dedim:) Çok mutluyum

Yardım duygusu insana manevi bir tatmin veriyor. Doğru.Ancak insan biraz da utanç duygusuna kapılıyor. Ben kapıldım.Biraz sanırım rahat bir hayat sürüyorum insanlar zor durumda diye utanıyorsun sanki. Bir de Acaba eksik mi gönderdim acaba yetermi, daha ne gönderebilirdim diye düşünüyordum ama ofiste sıcak poposunun üstünden hiç kalkmayanları, garajın yolunu unutanları görünce, en azından bir yardım eli uzattım diye sevindim.

Darısı sizin sıcak yüreklerinize kalmış..

Selamlar

24 Ekim 2011 Pazartesi

HAM SABUN CEVIZI ile NASIL PRATIK TEMIZLIK YAPABILIRIM?

Sahibinden.com 'da Tüm temizlik ürünlerinde Hammaddem Sabun Cevizi Satisa Cikti. 200 G icin ucretsiz Kargo Uygulamasini da yaptim. 10 adet deneme almak isteyene ise kesesi yanında hediye!

Simdi buradan sabun cevizi alinca ne yapacağız?

Sabun tanecikleri elinize gectiginde, alıp isterseniz direk olarak makinede kullanabilirsiniz. Yalniz makinede direk kullanacaksaniz, çıplak halde makineye girmiyorlar. Ya bir temiz çorap içine ya da kese içinde makineye atmanizi öneririz. Bu keseler tam  3 kere sabununu kaybetmeden kullanılabiliyor. Mucize gibi.
5 adet tam dolu bir makineye atılıyor. Yumuşatıcıya gerek yok! Bu sabunu makinenize çamaşır gibi koyuyorsunuz. Ve yıkama sonunda, kokudan uzak, parfümsüz, alerji yapmayani tahriş etmeyen,tertemiz ve Organik Çamaşırlarınızı asıyorsunuz!!!

Ikinci ve benim tercih ettiğim yontem ise,

Bu sabun taneciklerini kaynatarak suyunu (bir çeşit meyve çayını) oluşturmak. Bu suyu her tür temizlik için kullanabilirsiniz.!
Şu anda evde,

 • Bulaşık Makinesi Deterjanı
 • Çamaşır Makinesi Deterjanı
 • Cam, Ayna, Gümüşlük, Gümüş ve Yüzüklerin kendisi! ni temizlemede
 • Bulaşık Deterjan,sıvı sabunı vs. olarak kullanıyorum!

Bunun yanında, şampuan olarak da kullandım. Biraz akışkan olduğundan sadece Krem yerine kullandım. Yani Çıkmadan önce saçımdan akıttım. O kadar yumuşak ve gür ve kolay taranır yaptı ki saçlarımı sormayın! Yalnız burada dikkate tmeniz gereken gözünüze kaçırmamak yoksa sağlam yakıyor:)

Öncelikle asıl kullanım yerim, bebeğimin çamaşırları ve hassas cilde sahip olan ben ve eşimin çamaşırlarını yıkamak için ÇAMAŞIR MAKINEsi Deterjanı olarak kullandım.

Sabun ağacı sabun Cevizi kabuklar şeklinde sunulmaktadır. İçerisindeki ağır tohum fındık özel olarak çıkarılarak satılmaktadır. Çünkü bu tohum temizliği etkilemediği gibi, ıslak olarak çamaşırla temas içine girerse siyah iz bırakabilir. Sabun cevizinden 8-10 adet alarak 6 bardak (1,5 L) su içinde kaynatıyorsunuz. Su kaynamaya başlamışken atarsanız daha güzel sonuçlar elde ediliyor. Yaklaşık 30 dk. kaynıyor.. Su 4 bardağa düştüğünde sonlandırabilrisiniz. 2 Bardak daha ekleyerek, süzüp bir kenara alınız. Süzüntü sonrası kalan kabuk 2 kez daha tekrar aynı işlem uygulanarak kaynatılıp elde ettiğniz sıvıya ilave edilebilir.

Elinizde 3L (2 kez kaynamış oldugunu sayalım) bir sabun sıvısı var şimdi. Bunu direk makineniz su alırken yıkama başına yaklaşık 50-60 ml ilave ederek tertemiz çamaşırlara ve diğer tüm yararlara kavuşursunuz!

Bu doğal bir ürün olduğundan açıkta beklerse daha çabuk bozulacağından mümkünse kullanmadığınız buzdolabında bekletin.
Yada içerisini biraz sirke/limontuzu koyarsanız doğal bir koruma elde edersiniz.

Sorularınız varsa Lütfen Temasa geçin.

UYARI : Bu sıvıyı çay olarak içmeyin!

KISA BIR SURE ICIN 200g lık ürünü ŞİMDİ SATINALMAK ICIN HEMEN TIKLAYIN!Visit my site EKC at www.sabunagaci.com


http://www.tweetadder.com/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=1128622 Ekim 2011 Cumartesi

USTUN ZEKALILAR ARANIYOR..

VATAN GAZETESİ—20/10/2011

TBMM, 682 bin üstün zekalı gencin peşine düştü

0-24 yaş arası 682 bin üstün yetenekli genç aranıyor

25 milletvekili Türkiye 0-24 yaş arası 682 bin üstün yetenekli gencin bulunup ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılmasını istedi. Önergede şu ana kadar üstün zekalıların yalnızca 6 bin 942’sine ulaşıldığı belirtildi

AK Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul 
ve 25 milletvekili, üstün yeteneklilerin keşfi, eğitilmesi ve istihdamı için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, “ülkenin geleceği açısından stratejik öneme haiz gördükleri üstün yeteneklilerin keşfi, eğitilmesi ve etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla Meclis Araştırması açılması” talebinde bulunuldu. Önergenin gerekçesinde, üstün yetenekli çocukların ülkenin en büyük zenginliği olduğuna işaret edilerek, bugüne kadar bazı düzenlemeler yapılmasına karşılık üstün yetenekli çocukların eğitimi ve izlenmesinin arzu edilen seviyeye ulaşmadığı kaydedildi. Potansiyel olarak seçkin ve stratejik değer ifade eden üstün yetenekli bireylerin değerlendirilmesinin, o ülkeye ve bütün insanlığa yarar sağlayacağı belirtilen gerekçede, şu görüşlere yer verildi, “Bu potansiyelin değerlendirilmemesi halinde toplumda psikolojik ve kişilik bozuklukları olan sorumlu kesim haline dönüşmesi muhtemeldir. Ülkemizde bu potansiyele kusursuz bir eğitim verilebilmesinin çok sayıda değeri ortaya çıkaracağı kuşkusuzdur. Bunun için de öncelikle ülkenin rezervlerini belirmemek, sonra da bu rezervi uzun vadeli sonuçlar için 
tüm boyutlarını ile nasıl ele alınacağı, eğitileceği planlamasını yapmak gerekecektir.”

TÜBİTAK araştırmalarına göre 
Türkiye’de 0-24 yaş aralığında 682 bin üstün zekalı birey bulunduğu, bu bireylerin sadece 6 bin 942’sinin bilim ve sanat merkezlerinde kendilerine yönelik tanımlanmış eğitim alabildiği kaydedildi. Bu merkezlerin kurumsallaşması adına yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ve ileriye doğru projeksiyonlar ve geniş kapsamlı araştırmaya gerek duyulduğu ifade edildi. 

Emine Nergiz Köseoğlu

Visit my site EKC at www.sabunagaci.com


http://www.tweetadder.com/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=11286Vucutta su Orani Ne olmalı? Neden sismanliyorum?

VÜCUT SU ORANI TABLOSU

SU ORANI Erkek 
Az < % 55 
Normal % 55 - 65 
Şüpheli > % 75 

SU ORANI Kadın
Az < % 50
Normal % 50 - 60
Şüpheli > % 70

Böbreklerin görevini yerine getirebilmesi ve dolayısıyla vücuttaki yağ akımının dengeli olabilmesi için bol su tüketilmelidir. Çünkü karaciğerin görevini yapabilmesi, böbreklerin yeterli çalışmasına bağlıdır. Karaciğerin başlıca görevlerinden biri, vücutta depolanmış yağları bedenin kullanabileceği enerjiye çevirmektir. Yeterince su içilmediği takdirde böbrekler yeterince çalışamaz ve süzme işlemini gereği gibi gerçekleştiremez. Karaciğer de böbreklerin görevini üstlenmeye başlar, kendi görevi ikinci plana düşer ve daha az yağ yakmaya başlar. Yakılmayan yağlar vücutta birikmeye başlar. Kilo kaybı yerine kilo alımı söz konusu olur.
Suyun zayıflama üzerine olan etkisi göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Gerek midede yarattığı hacimden dolayı alınan besinlerde kısıtlama yapması, gerekse metabolizmayı çalıştırıp günlük harcanan enerjiyi artırması ve bir de sindirime olan katkısı! Tüm bunlar düşünüldüğünde su içmek eziyet olmamalı, aksine keyif vermeli. Suyun sağladığı faydalar bunlarla sınırlı değil elbette: 
Hücrelere oksijen ve besin öğelerinin taşınmasını, ayrıca atık ürünlerin taşınarak böbreklerden atılmasını sağlar.
Ağız, göz ve burun gibi vücut dokularının nemlenmesini sağlar.
Vücuttaki kan, gastrik sıvı, tükürük, amniyotik sıvı (gebelikte) ve idrar gibi vücut sıvılarının büyük bir kısmı sudur.
Dışkının yumuşamasını sağlayarak kabızlığın önlenmesine katkıda bulunur.
Cilt sağlığında, bağışıklık sisteminde, vücut ısısının denetiminde, ödemin atımında rolü vardır.
Tükürük ve mide salgısında besinlerin sindirilmesinde görev alır.
Kilo alıp vermeden dolayı oluşan sarkmaları sporla birlikte önler.
Vücudun ihtiyaç duyduğu iz minerallerin pek çoğunu sağlar.
Soğuk algınlığı, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve mesane kanseri riskini düşürür.
Zayıflama diyetlerinde metabolizmayı çalıştırmanın yanında, midede hacim oluşturarak tokluk hissi vermede işe yarar.
Su yaşamın vazgeçilmezleri arasında olmasına rağmen asıl problem su içme kültürünün geliştirilememesidir. Hiçbir sıvı içeceğin suyun yerini tam anlamıyla tutmadığını unutmamak gerekir.

COCUKLAR ICIN KIS OKULU!

Tüm Dünya'da üstün potansiyelli çocuklara uygulanan programlara baktığımızda  üniversitelerde uygulanan zenginleştirme programlarının çok büyük öneme sahip olduğunu görürüz. Zenginleştirme programları, çocuklarımızın standart eğitim müfredatları ile edinemedikleri zeka ve yetenek alanlarını geliştiren çalışmalarla bilime ve teknolojiye olan merak duygularını uygulamalı olarak artırarak geliştirmektedir. 
Uygulanacak olan eğitim programı Amerika'da geliştirilmiş Dünya'da zeka ve yeteneği en iyi geliştiren model olarak bilinen 
              Enrichment Triad Model'e dayanmaktadır. Eğitim programı haftada 1 gün  Pazar günleri,  4 saat 5 ders temel dersler,öğleden sonrada seçmeli dersler şeklinde uygulanmaktadır

Eğitim                               :       Pazar günleri  10:00 – 14.00 saatleri arasında Temel Dersler

                                             14.15-15.45 arası seçmeli dersler

Eğitim Başlangıcı               :     23 EKİM PAZAR

Yer                                    :       Özyeğin Üniversitesi 
Yaş Grupları   
                    :     5 - 13 yaş
Eğitim Dahilinde                 :     Akademik program + kitap, eğitim materyalleri + Sertifika
Programa Katılım               :      Programına ülkemizde standardizasyonu yapılmış olan zeka testlerine göre üstün zeka grubuna giren çocuklar kabul edilecektir. Aileler çocuklarının durumunu belge yada raporla belirtmeleri gerekmektedir. Belge yada rapor olmaması halinde enstitümüz tarafından zeka testi yapılarak öğrencinin programa katılıp katılamayacağına karar verilecektir.
Not                                   :       Üstün zekalılar enstitüsünde daha önce eğitim görmüş olan öğrencilerden programa katılım için belge ya da rapor istenmeyecektir. 
Ücret                                :        Temel Dersler Aylık KDV DAHİL 432 TL .Seçmeli dersler ayrı ücretlendirilmektedir  
Program Süresi                 :         8 ay üzerinden planlanmıştır.
Ödeme :                            :         Ödemeler Kredi Kartı Mail Order ile yapılacaktır.

Aile Kanaat formu    İndirmek için tıklayınız


Secmeli dersler                :        Davinci Makineleri, Sinema TV Senaryo Yazarlığı,Robotik,İngilizce,İspanyolca,Fransızca       

Seçilen ders 14:15 te başlayacak ve 1,5 saat sürecektir.Katılım isteğe bağlıdır ve ücret Davinci Makinaları ve Robotik aylık 200 tl diğer dersler 150 TL dir.Belli bir sayının altında başvuru olursa Seçmeli ders sınıfı açılmayacaktır

                                                                                                       DRAMA

Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Aynı zamanda yaratıcılığı geliştiren etkili bir yöntemdir. Drama; tiyatro, sinema, dans gibi kişiyi aktif kılan bir alandır. Bu aktiflik kişinin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve toplumsal yönlerini etkiler ve geliştirir. Drama içerisinde barındırdığı Tiyatrosal boyutları dolayısıyla da katılımcıların " eğlenme ve haz alma " gereksinmesini doyurur. Gruptakilerin paylaştığı bu haz, estetik bir hazdır. Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. 
Bu ders kapsamında yapılacak olan çalışmalar; Üstün Potansiyelli Çocukların en belirgin özelliklerinden birisi olan  "Liderlik" alanı odaklı yürütülecektir. Program,  çocuklarımızın her birinin sahip olduğu, liderlik yeteneklerinin nasıl kullanılabilecekleri, nasıl iletişim kurabilecekleri, çatışmaları ne şekilde yönetebilecekleri, takım çalışmalarının önemi ve kendine ve diğerlerine güven gibi konularda kazanım sağlamayı amaçlamaktadır.   
•  Kendini ifade etmede güven kazandırmak. 
•  Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlamak. 
•  Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlamak. 
•  Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlamak. 
•  Katılımcıların, var olan liderlik özelliklerini korumalarını ve güçlendirmelerini sağlamak 
•  Liderlik özelliklerinin grup içerisinde doğru kullanılmasını sağlamak 
•  Ekip çalışmasının önemini vurgulamak 
•  Konsantrasyonlarını yükseltmek 
•  Motive olmalarını sağlamak 
•  Gözlem yeteneklerini güçlendirmek 
•  Grup içinde kendini ifade etmelerini sağlamak 
•  Grup içinde etkin rol oynamalarını sağlamak 
•  Ekip arkadaşlığının önemini vurgulamak 
•  El, göz ve vücut koordinasyonunu güçlendirmek. 
•  Farklı düşüncelerin önemini fark ettirmek.

                                                                                              GO Dersi


Go, şans öğeleri içermeyen bir zeka oyunudur. 19x19 yatay ve dikey çizgileri olan bir tahtada siyah ve beyaz taşlarla oynanır. Her iki oyuncu da diğerinden daha büyük bir alanı ele geçirmek ister. 
Birkaç basit kural üzerine kurulu olan Go, aşama kaydedildikçe karmaşıklaşmaya ve derinleşmeye başlar. Yapay zekanın insanı alt edemediği tek oyun olan Go zeka oyunlarının zirvesinde sayılır. Uzak Doğu'da milyonlarca insan Go oynar, televizyonda 24 saat yayın yapan Go kanallarını izleyebilir. Profesyonel Go oyuncularıysa birer milli kahraman haline gelirler.
Çocuklar için Go

Go oyunu tüm derinliğine rağmen öğrenmesi en kolay zeka oyunlarından birisi olması sebebiyle kolaylıkla çocuklara anlatılabilir. Çocuklar Go'ya ''Atari Go'' adı verilen özel bir versiyonla başlarlar, beceri ve eğitim yoğunluklarına göre ustalaşarak yetişkinleri kolaylıkla mağlup edebilirler. 

Go'nun çocuklara faydası

• Analitik düşünme ve hesaplama yeteneklerini geliştirirler. Dikkatlerini daha iyi yoğunlaştırabilmeye başlarlar.
• Yaratıcılıklarını sergileme şansı bulurlar. Farklı pozisyonlarda avantaj elde edebilmek için esnek ve stratejik düşünmeyi öğrenirler. 
• Kendilerini rakibin yerine koymaya başlayarak empati yeteneklerini geliştirirler.
• Önceki oyunlarını, taktikleri, benzer pozisyonları hatırda tutarak ve oyun esnasında geri çağırarak belleklerini daha iyi kullanmayı öğrenirler.
• Özel bir arkadaş ortamının ve sosyal bir etkinliğin içinde yer alırlar. Yenmeyi, yenilmeyi ve rakibe saygı duymayı öğrenirler.

 

                                                                                   GELECEK PROBLEMLERİ ÇÖZME

Yaratıcılığın öncüsü Dr. E. Paul Torrance tarafından kurulan Uluslar arası Gelecek Problemleri Çözme Programı (FPSPI), öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.Program öğrencilerin gelecek için vizyon belirlemesine katkı sağlar ve öğrencileri geleceğin liderleri olarak hazırlar. Gelecek problemleri çözme programı müfredat içinde öğrencilerin ilgisini çeken ve rekabete dayalı yaratıcı problem çözme fırsatları sunar.  Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programına her yıl Avustralya, Kanada, İngiltere, Hong Kong, Japonya, Kore, Malezya, Yeni Zelanda, Portekiz, Rusya, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkeden 250.000 civarında öğrenci katılmaktadır.
Programın Misyonu: Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak gençlerin pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmektir.
 

ZOMETOOL, BİLİMSEL TASARIM OYUNU

Geometrinin harika dünyasında oyunlarla dolaşmaya çıkacağız. Amacımız eğlenerek, kendi tasarımlarımızı yaparak öğrenmek. Geometri kâğıt üzerindeki kara çizgilerden kurtulacak ve rengârenk elle tutulabilen modeller olarak canlanacak. Çocuklar matematik ile doğanın ne kadar alakalı olduğunu gördüklerinde, etraflarına çok farklı bir gözle bakmaya başlayacaklar.Eflatun amcanın antik katıları ve temel yapılar

·        2 ve 3 Boyutlu kristaller,

·        Simetri, Yansıma, Döndürme,

·        Parmaklarınızdaki Altın oran ve doğanın matematiği

·        Galaksilerden DNA'ya spiraller

·        Fazlasıyla eğlenceli balon bilimi


EĞLENCELİ BİLİM

Eğlenceli bilim dersinde çocuklar temel bilimi, tanımlarını, uygulamalı olarak öğrenirken, doğamızı tekrar keşfedip, astronomi, biyoloji, kimya, enerjileri ve bunların ne şekilde hayatımıza yansıdığının detaylarını keşfedecektir. 

                                                                                                                             ASTRONOMİ

Astronomi biliminin tarihi gelişimi hakkında kısa bilgi verilir. Daha sonra astronomi bilimine katkıda bulunmuş dünyaca ünlü bilim insanların hayatlarından bahsedilir. Bu dünyaca ünlü bilim insanlarının buluşlarından bahsedilir. Astronominin çalışma alanlarının neler olduğundan bahsedilir.
Dünya devletlerinin yıllar boyu süre gelmiş uzaya insanlı ve insansız araç yollama projelerinden bahsedilir. NASA ve benzeri uzayı incelemeyi amaçlayan yapılar tanıtılır. Bu yapıların uzay çalışmalarından bahsedilir.
Astronomi bilimini tanıttıktan sonra öncelikle dünyamızın yapısı ve yörüngesi hakkında bilgi verilir. Dünyamızın diğer gezegenlerle olan kıyaslaması yapılır. Öğrencilere uzay hakkında geniş bilgi verilir. Uzayda bulunan dünyamız dışındaki diğer yapılardan (meteor, yıldız kuyruklu yıldız, karadelikler galaksiler, gezegenler takım yıldızları vb...) da bahsedilir.
             

                                                                                                                         HABİTAT
Habitatın ne demek olduğu hakkında bilgi verilir. Habitatın kapsadığı konular anlatılır. Daha sonra öncelikler canlıların yaşam alanlarından bahsedilir. Canlıların yaşam alanları olan ekosistemlerden bahsedildi. Ekosistemleri işlerken çeşitli animasyonlardan yararlanılır. Öğrencilerle birlikte kendi ekosistemlerini yapmaları için olanaklar sağlanır. Konular öğrencilerle birlikte göze ve kulağa hitap eden materyaller hazırlanır. 
 
Canlıların doğal yaşam alanları incelendikten sonra canlıların besin döngüleri hakkında bilgi verilir. Besin pramitinde bahsedilir. Öğrencilerin anlamasını kolaylaştırmak için karton ve oyuncak hayvanlar kullanılarak besin pramiti yapılır ve konu yapılan besin pramitinin üstünden anlatılır. Konu video ve animasyonlarla desteklenir.
Canlıların besin döngüleri ve tabiatları anlatıldıktan sonra hayvanları tanımaya gelir. Öğrencilere hayvanlarla ilgili belgeseller gösterilir. Bu belgesellerin yanı sıra hayvanları tanıyalım adlı çeşitli bilgisayar destekli oyunlar oynatılır. Oyun resmi gösterilen hayvanların isimlerini bilinmesi şeklindedir. Böylelikle oyun oynarken öğrencilerin farkında olmadan hayvanları tanımaları amaçlanır. Hayvanlar alemi hakkında ilginç bilgiler de verilir(En ilginç görünümlü hayvanlar dünyanın en zehirli hayvanları)
 
Bitkiler alemi hakkında da öğrencilere belgeseller izletilir. Bitkilerin metabolik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bitki dünyasında ilginç beslenme yöntemleri kullanan bitkilerden bahsedilir
Böcekler hakkında bilgiler verilir. Öğrencilere yaklaşık 15 farklı tür böcek gösterilir. Böceklerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve böcek dünyasını daha iyi tanıyabilmek amaçlanmıştır. Bu amaç gerçekleştirilirken belgesellerden yararlanılmıştır.
 
Doğa da meydana gelen diğer olaylar ise deprem, heyelan, kar yağışı, fırtına, tsunami, yağmur, hortum, tayfun, girdap gibi doğa olaylarından da bahsedilir. Bu doğa olayları anlatılırken animasyon ve resimlerden yararlanılır. Konu hakkında yakınlarda meydana gelmiş doğa olayları anımsatılır ve bu doğa olayları hakkında öğrencilerin yorum yapmaları sağlanır. Bu doğa olaylarıyla ilgili yakın zamanda çıkmış haberler de gösterilir. Öğrencilerin bu doğa olayları karşısında bilinçlendirmek temel amaçlardan biri olmuştur. 
 
Öğrencilere atom ve hidrojen bombaları hakkında sadece gerektiği kadar bilgi verilir. Radyasyon hakkında belgeseller gösterilmekle beraber radyasyon hakkında öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmaları sağlanır. Radyoaktivite hakkında kısa bilgiler verilir
 
Ses ve ışık hakkında öğrencilere bilgiler sunulmuştur bu bilgiler eşliğinde öğrencilere konuyu daha iyi kavratabilmek için çeşitli ses deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde; farklı bardaklara farklı miktarlarda su koyularak ve bunun sonucunda bardaklara bir cisimle vurulunca bardaklardan farklı tonlar da seslerin çıktığını göstermek amaçlanır. Ses ve ışık deneylerin yanı sıra renkler hakkında da öğrencilere kısa bilgiler verilir.
Gölgeler hakkında öğrencilere animasyonlar gösterilir. Çeşitli görsel materyaller kullanılarak konuyu daha iyi kavramaları amaçlanır.

                                              

SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLER EĞİTİMİ

Sosyal ve Duygusal Beceriler Eğitimi, insan yaşamını anlamlı ve üretken hale getirebilmek, bireylerin yaşama dair amaç edinmelerini sağlamak, bununla birlikte sağlıklı gelişen bir toplum ortaya çıkarabilmek için, toplum içerisinde bir takım erdemler geliştirme çabasıdır. Bu eğitim, evrensel ve toplumsal bir takım değerlerin okul yaşamına sistemli olarak yerleştirilmesi sürecidir. Bu ders içeriğinde duyguları tanıma ve duygu kontrolü, sorumluluk duygusu, iletişim becerileri, özgüven, saygı, işbirliği, girişimcilik, hoşgörü, dürüstlük gibi evrensel değerlerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler bulunmaktadır.

                                                                                           ZEKA OYUNLARI

Bu ders kapsamında Amerikan Ulusal Üstün Zekalılar Birliği ve Uluslararası zeka oyunu üreticilerinin ve ailelerin ödüllendirdiği zeka oyunları kullanılacaktır. 

 

Eğitim Kapsamında

•  Matematik Oyunları 
•  Fen Bilimleri Oyunları 
•  Yaratıcılık Oyunları 
•  Düşünce Becerileri Oyunları 
•  Beyin Fırtınası Oyunları 
•  Tasarım Oyunları 
•  Manyetik Oyunlar 
•  Puzzlelar 
•  Kelime Oyunları 
•  Strateji Oyunları 
•  Dikkat Oyunları 
•  Ahşap Oyunlar

                                                                    SEÇMELİ DERSLER
                                                                  DA VİNCİ MAKİNALARI
 
     Leonardo da Vinci'nin çalışmaları her zaman gerçek bir dehanın  çalışmaları olarak kabul edilmiştir ve onun şifreli defterleri, çizimleri "ve onların içindeki sırları" gizem ve yanlış algılamalar içinde gömülü olarak kalmıştır; ta ki şimdiye kadar. 

Bu büyüleyici, eşsiz programda:  
    

Davincinin

     Kısa hayatı,
     İcatları
     Mekanik oyuncakları
     Matematik fizik ve düzenek ilişkisi yoğun bir şekilde ele alınacaktır

                                                     
                                                                                                         SİNEMA – TV – SENARYO YAZARLIĞI

     Bir filmin nasıl çekildiğini hiç merak ettiniz mi? Film setinde acaba neler oluyor? Senaryo nasıl yazılır? Küçük yapımcı ve yönetmenlerimizle belki de küçük bir film çekeriz. Bu programda sinema filmi çekilirken uygulanacak tüm aşamalar sizlere uygulamalı olarak öğretilecektir. Yönetmenlik – Sinema Tarihi –Senaryo yazımı- Kurgu Yönetimi – Işık Yönetimi Geleceğin Oscar adaylarını belki de siz olacaksınız

                                                                                                                 ROBOTİK

Çocuklarımızın pratiğe dayalı robot yapma ve elektronik cihazlar yapma becerilerini geliştirmek ve elektronik devrelerin nasıl çalıştığını öğretmek amacı ile verilen bir eğitimdir.Robotik dersinde teknoloji ve bilime meraklı öğrencilerimize robot tasarımı ve programlama konularında temel bilgiler kazandırmanın yanı sıra, onların yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız. Ders kapsamında öğrencilerimiz, legolardan bir robot ve bu robotun belli görevleri yapabilmesi için gerekli eklentileri tasarlayacak, her olasılığı düşünerek çıkacak problemlere çözümler üretmeyi öğreneceklerdir. Çocuklarımızın elektroniğin ve mekaniğin temelini yaparak ve yaşayarak öğrenecekler. Çocuklar kendi bedenlerini keşfedip bir makine gibi algılayacak, elektronları yakından tanıyacak, elektriğin sihirli dünyasına yolculuk yapacak, mıknatıslar, kablolar, piller, ışıklar, robotlar ve pek çok bilimsel araç gereçle yaşayarak öğrenmenin keyfini yaşayacaklardır.
 
                                                                                                    YABANCI DİLLER
 
Çocukların çok kolay bir şekilde dil öğrenebilme yetenekleri çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Niçin çocuklar kolay bir şekilde dil öğrenme yeteneğine sahiptirler? Çocuklar için çocukluk çağı yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Doğumdan itibaren çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Çocukluk döneminden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği sona ermektedir.Kış okulu programında öğrencilere 2 farklı dil seçeneği sunulmaktadır. Öğrenciler yabancı dillerden birini seçerek temel düzeyde konuşma becerileri gelişecek farklı yabancı dillere olan ilgisi artacaktır.Öğretmenlerin yabancı olması yönünde yoğun gayret sarf edilecektir.
 
Eğitim Kapsamında Seçmeli Yabancı Dil Seçenekleri
 
•        İngilizce

•        İspanyolca
 
•        Çince
 
•        Fransızca
 
•        Almanca 


-- 
Üstün Zekalılar Enstitüsü
Bağdat Cad. No:159 Kat:2 D:8
Selamiçeşme Kadıköy İstanbul
Cell: 555 554 42 94

Visit my site EKC at www.sabunagaci.com


http://www.tweetadder.com/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=1128617 Ekim 2011 Pazartesi

USTUN ZEKALI COCUKLAR ICIN YENI MODEL-DAHI COCUKLARA UNIVERSITE YOLU ACILIYOR!

DAHİ ÇOCUKLARA ERKEN ÜNİVERSİTE YOLU AÇILIYOR

Üstün yetenekli çocuklara özel merkezler kurulması için düğmeye basıldı. Öğrenci, başarısına göre diğerini beklemeden üst üniteye geçecek ve yetenekli çocuk okulu daha önce bitirecek.

MEB, 1960 yılında gündeme gelen ancak ilerleme sağlanamayan ‘Bilim ve Sanat Merkezleri’ konusunu yeniden gündemine aldı. Bakanlık ‘Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve U......ygulama Planı’nı hayata geçiriyor. Artık dahi öğrenciler 13 yaşında üniversite mezunu olabilecek. Aynı sınıfın içinde özel bir uygulama ile kendi sınıfındaki öğrenciler bir üniteyi görürken üstün zekalı ve yetenekli öğrenci o üniteyi çoktan bitirdiği için başka ünite görebilecek. Konuyla ilgili STAR’a açıklamalarda bulunan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ruhi Kılıç uygulamanın ay sonunda devreye alınacağını belirterek, okullarda da çoklu model sistemine geçileceğini açıkladı.

Osmanlı İmparatorluğu model alındı 
Çoklu model sistemini geliştirirken Osmanlı İmparatorluğu’ndaki devlet adamlarını yetiştiren okullardan esinlendiklerini dile getiren Kılıç “Osmanlı’nın bu okullarında sadece devlet adamı yetiştiriliyordu. Osmanlı’nın 600 yıl ayakta kalmasının sebebi bu. Bizim modelde sadece devlet adamı değil, bilim adamı da yetiştirilecek” dedi. Üniversitelerden hocaların gelip ilköğretimde ders verebileceklerini, ilköğretim öğrencisinin üniversitede ders alabileceğini vurgulayan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ruhi Kılıç “Artık öğrenciler 13 yaşında üniversite mezunu olabilecek.2023 hedefi öğrencilerin Nobel’e aday eser çıkartmaları” dedi.

Kişiye özel eğitim verilecek 

Çoklu model sisteminde şunlar yer alacak:

- Üstün öğrenci arkadaşlarını beklemeden bir sonraki üniteye atlayabilecek.

- Başarısını kanıtlamış öğrenci Ankara, İstanbul, İzmir’de yatılı okuyabilecek.

- Örgün eğitim okulları kurulacak.

- Tek sınavla seçim olmayacak. 

- Okullara yetenekli öğrenciler arasından seçim yapılacak.

Kaynak: Star Gazetesi, 5 Ekim 2011

16 Ekim 2011 Pazar

Solunum sıkıntısı mı, Alerji mi, Astım mı ?Doğa mı?

Ocos doğduğunda solunum sıkıntısı ile doüdu. Benim doğum öncesi aklımda olan ama doğum sonrası birkaç kez denememe rağmen cesaretimi toplayıp sonuçlandıramadığım bir doğum hikayem yazım var. Doğumama olmamasının sebebi biraz da o sı heme öncesi ve sonrasını yazamamamın nedeni biraz da benim bu sıkıntıyı hala atamamış olmam..

Su bitti dediler, iğne olduktan sonra bekleme mi dediler,hamileyken bulunduğum çalıştığım karbon karası lastik pis en düstri ortamı dediler..
Dediler de dediler.. Kader de olabilir. Bu şehirde çok bebeğin başına geliyor? Endüstri şehrindeyiz vs. vs...

Etkiler mi? Kime sormalı? Oğlum yarın 20 aylık oluyor. Emzirmeyi 2 gündür kestik. Bağışıklık için herşeyi yaptık.. Son 1 aydır, bayram dönüşünden beri hasta. Önce ezle oldu, hafif hafif ateşi çıktı indi, derjen burnu tıkandı, açamadık, burnu tıkalıyken yemek yemiyordu ilaçları da zor içti. Aşılar oldu. Tam geçti derken yeniledi. Bronşitmiş, kronik bornşit oldu. Babası da olurmuş..Her çocuk olur dediler. Halıları kaldır, birşeye alerjisi var dediler. HEp aynı durum bir bilinmezlik karşısında zavallı gibi koşuyorum kim ne derse.. Yine dün geçti derkenn bugün yineledi.Halıları sermiştik, dün dışarı çımıştık. Astım için olan ilaçlar bitmişti..
Hangisi??

Bu arada araştırmalarım sonunda bebek cildi dostu soapnut ile taıştım ve bundan endi deterjanımı üretmeye başladım. Tüm çamaşırları, bulaşılarımı bu förmülasyonla yıkamaya başladım. Alerji evimizden uzak olsun, diğer etmenleri de ben sileceğim.

Bu ürünün raf ömrü üzerinde çalışıyorum organik olduğudan saklamak biraz zor. Hiç olmazsa konserve yapacağım. Size içime sinen bu deterjanı sağlayacağım.Yurtdışındai çocukları yaşadığı o güzel doğa ortamıın temizliğin bizde de olması için siz de doğayı sevin koruyun
Çocuklarımız için..

www.sabunagaci.com

Switzerland, Lugano'da bir Türk


LUGANO SWISS
Omer oldukça sosyal bir bebek, Türiye'de ve tüm Dünya'da iletişimden yana..
Hemen gidip sarılıyor arkadaşlara..
Posted by Picasa

15 Ekim 2011 Cumartesi

EVDE TEFRIS !

Terazi olmamadan mı yoksa sadece "being female" kapsamından yada her güz birşeyleri değiştirme takıntımdan mı bilmiyorum ama tüm evdeki odaların tefrişini değiştirdim.

Salon harika oldu. Yatak odasından Ömer'in 8 aya kadar kullandığı sonrasıda yastık yorgan stok alanı halini almış oyun park yatağını kaldırdım. Resmen odamız ferahladı. Zaten yan odada çift kişilikte yatıyor 1 senedir.. Boşuna yer kaplıyordu, kurtulduk.:) 2-3 gündür aldır toparla işleriyle uğraşıyorum. Oldukça iyi geldi bana..
Resimleri sonra eleyeceğim. Daha bitmedi!!
İyi hafta sonları!

Aaaa sitemi ziyaret etmeyi unutmayın!
11 Ekim 2011 Salı

Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Nedir?

DEHB, okul çağı çocuklarında %3 ila 5 oranında, daha ziyade erkek çocuklarında görülen beyinden köken alan nörobiyolojik bir hastalıktır. Beyindeki icra edici işlevlerden sorumlu olan prefrontal kortekste (planlama, organizasyon ve itki kontrolünden en üst seviyede sorumlu olan bölge) hasar mevcut olup, düzenleyici sinir hücreleri arasında iletici rol oynayan bazı nörokimyasal maddelerin (dopamin, noradrenalin vb.) yoğunluğu veya bu maddelerin ilgili reseptörlere bağlanıp gereken etkileşimi gerçekleştirmelerinde sorun yaşanır. Genetik yatkınlık söz konusudur.

DEHB’li bir çocuğu genel olarak tarif edecek olursak; dikkatini istemediği şeylere odaklayamayan, pervane takmış gibi hareketli, yerinde duramayan, atak, dinlemeden konuşan, unutkan, dağınık bir hâl sergilerler. Bu olumsuz davranışlar başta evde ve okulda olacak şekilde en az iki farklı mekânda ortaya çıkmaktadır.

Belirtileri şunlardır:

Dikkatsizlik Belirtileri:

1. Okul ödevlerinde dikkatsizlik,

2. Üstlendiği görevlerde veya oyunlarda dikkatsizlik,

3. Konuşulanı dinlemiyor gibi görünme ama dinlememe,

4. Talimatları takip edememe,

5. Planlama ve organizasyonda zorlanma,

6. Eşyalarını kaybetme,

7. Kolay dikkat dağılması,

8. Unutkanlık.

Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite) ve İtkisellik (İmpulsivite) Belirtileri:

Aşırı Hareketlilik:

1. El ve ayakların kıpır kıpır hareketli olması,

2. Oturması gereken durumlarda oturamama,

3. Uygun olmayan şekilde koşuşturma ve tırmanma,

4. Sakin biçimde oyun oynayamama,

5. Fazla konuşma,

İtkisellik:

1. Sorulan soru tamamlanmadan cevap verme,

2. Sıra beklemede zorluk çekme,

3. Başkalarının sözünü kesme,

 

Üç alt tipi mevcuttur. Bazı çocuklarda sadece dikkat bozukluğu ön planda olup,  diğer yönden sakin ve usludurlar. İkinci grupta sadece hiperaktivite ve itkisellik ön plandadır. Üçüncü grup ise tüm belirtilerin karışık olarak ortaya çıktığı gruptur.

Çocuğunuzda yukarıda bahsi geçen belirtileri görüyorsanız, bu belirtiler bebeklik ve erken çocukluk döneminde başlamışsa,  sınıf öğretmeninden de bu doğrultuda şikâyet geliyorsa, hiç vakit kaybetmeden bir çocuk psikiyatrına başvurmanız en uygunu olacaktır.

DEHB’nin tedavisinde ders çalışma, dikkat toplama ve sosyal intibak stratejileri geliştirmeye yönelik psikoterapi, çocuklarla nasıl baş edileceğine yönelik ebeveyn ve okul danışmanlığı ve belirtileri önlemeye yönelik ilâç tedavisi uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemlerin hepsi yapılabildiği takdirde, seyirde çocuğun hayatında fevkalâde olumlu gelişmeler gözlenmektedir.

Tedavide, hasta – ebeveyn – okul - hekim işbirliği esastır.


www.anneboyutu.com

Need 50 Tips for Life and Valuable Secrets? Here you are..

 1. Memorize something everyday.Not only will this leave your brain sharp and your memory functioning, you will also have a huge library of quotes to bust out at any moment. Poetry, sayings and philosophies are your best options.
 2. Constantly try to reduce your attachment to possessions.Those who are heavy-set with material desires will have a lot of trouble when their things are taken away from them or lost. Possessions do end up owning you, not the other way around. Become a person of minimal needs and you will be much more content.
 3. Develop an endless curiosity about this world.Become an explorer and view the world as your jungle. Stop and observe all of the little things as completely unique events. Try new things. Get out of your comfort zone and try to experience as many different environments and sensations as possible. This world has so much to offer, so why not take advantage of it?
 4. Remember people’s namesso that they feel appreciated and for your own future benefit when you want something from that person. To do this, say their name back to them when they introduce themselves. Then repeat the name in your head a number of times until you are sure you have it. Continue to use their name in conversation as much as possible to remove any chance of forgetting it. If you’re still having trouble, make up a rhyme about their name: “Dan the Man” or “Natalie flatters me.”
 5. Get fit!It’s ridiculous to think that we have one body, one sole means of functioning, and people are too lazy to take care of themselves. Fit bodies lead to better health, confidence and more success with romantic endeavors. I’d say those are 3 very good reasons to get in shape.
 6. Learn to focus only on the present.The past is unchangeable so it is futile to reflect on it unless you are making sure you do not repeat past mistakes. The future is but a result of your actions today. So learn from the past to do better in the present so that you can succeed in the future.
 7. Even more specifically, live in THIS moment.Even 10 minutes ago is the past. If you live purely in this moment you will always be happy because there is nothing wrong in this split-second.
 8. Smile more often.Whenever you get a grin on your face, your brain is releasing serotonin, the happy hormone. Smiling is the natural way to force yourself to be happy. Many people even smile for five minutes straight in the morning to get themselves in a great mood for the day. It is a very powerful tool that is utilized less and less as we grow older and need happiness more than ever. Just remember that while happiness leads to smiles, smiles also lead to happiness.
 9. Drink water.Hydration is tremendously important for overall health. Soda has absolutely ZERO nutritional content; it’s like pouring a punch of sugar and syrup into your cup. Instead, fill it with life-replenishing water. It may taste plain at first if you’re coming off of a heavy soda-drinking streak, but you’ll soon find yourself addicted to it. 10 glasses per day is optimal, how many have you been getting lately?
 10. Don’t take life so seriously!Learn to laugh at the little things and this whole “existence” thing will be a whole lot easier. Be amused by your mistakes and failures and be thankful that you learned your lesson and won’t mess up like that again. And most importantly do things that you enjoy! Life is not strictly business, it can be mixed with pleasure.
 11. Think positive thoughts.When you find yourself thinking a negative thought, stop it immediately by any means necessary. Slap yourself in the face, yell something positive at the top of your lungs or jump up and down. Do whatever it takes to get back to a positive mindset as such is essential for continual happiness and success.
 12. Read books.No explanation needed.
 13. Get in the sun.Superman was completely re-energized when he flew out to space and soaked in some rays and you can do the same right outside your front door (if you live in a constantly dreary place, my apologies). The sun feels amazing: your entire body will be coursing with warmth and life.
 14. Help others.I’ll just give you a plethora of reasons why this is a MUST
  • Helping people has a ripple effect. If you help someone they will feel more obliged to help someone else, and so on. Pay it forward
  • You grow by giving and helping others. It can change you in ways you never expected
  • Your relationship with that person will become stronger
  • It’s the most fulfilling thing you can do on this planet. It not only feels amazing physically, you also feel like a good person
  • You might be able to call in a favor later when you need some help
  • Karma (if you believe in it)
  • Because there are more people in this world than just you 15. Set aside a specific time to worry each day.Ponder all of your problems and anxieties during that time so that they will not distract you during work or moments of pleasure. This way you can be extremely efficient with your time and avoid focusing on negative things as much as possible. If you get all of your worry out of the way and have the mental fortitude to keep from reverting back to them, you will be much happier on the daily.
 16. Be honest at all times.Lies lead to nothing but trouble. Being known as trustworthy is an excellent trait to maintain and essential to having integrity.
 17. Sleep less.Fully adjusting to a new sleep cycle can take up to 21 days so don’t give up if you feel tired after switching to 5-hour nights. The “required” 8 hour/night is for normal people. If you’re reading THIS article on THIS site, you are not normal. So figure out how much sleep YOU really need and adjust accordingly. As enjoyable as sleep is, waking existence is much more fulfilling and efficient. IF this really sparks your interest, check out alternate sleep cycles with which you can be fine off of 2 hours of sleep per day.
 18. Read “Bringers of Light” and “Conversations with God” by Neale Donald Walsch.These books will help you decide what you want to do in this life and how to get to that point. They will also profoundly change the way you look at the purpose of existence. Read them!
 19. Figure out what your goals and dreams are.So many people wander aimlessly through life simply go for whatever small thing they want moment by moment. Instead, decide what your perfect life consists of and begin to put the steps in motion to reach that place. The most satisfying thing in the world (yes, better than sex, much better) is overcoming a challenge and reaching a goal. We are the happiest when we are growing and working towards something better.
 20. Start your day off right.Wake up and set aside an hour for personal development activities (meditation, self-introspection, observing nature, etc.) Do the things that make you feel blissful, optimistic and empowered so that you can set a positive tone for your day. I guarantee that once you start doing this, your days will be more enjoyable and fulfilling. Today is going to be the best day of your life. Duh.
 21. Utilize ‘The Burning Method.’Whenever a fear or worry or complaint comes to mind, close your eyes and imagine writing down the thought on a piece of paper. Then proceed to light the paper and fire and watch it disintegrate. Even better, actually write it down and burn it. You won’t have any problem ridding your mind of the thought after doing this.
 22. Travel.
  Anyone who has ever gone anywhere will tell you that traveling is one of the most exciting and life-changing activities that you can do. Observing a different culture will expand your mind while making you further appreciate the life you already live. This goes back to becoming an explorer: this world is your jungle so go explore! Who knows, maybe you’ll find a place you love so much that you decide to move. Imagine the positive repercussions a new environment could have on your life.
 23. The Rubber Band MethodThis is the third and final way to rid yourself of negative thoughts (hopefully by now you have figured out that this is very important!). Place a rubber band around your wrist and snap it against your skin anytime a negative thought finds its way into your head. This operant conditioning technique associates a slight pain with negative thoughts like Pavlov associated food/salivation with the sound of a bell. Sounds a bit cruel at first but it only stings for a second, I promise. Plus the outcome, having only positive thoughts, far outweighs a little slap on the wrist here and there.
 24. Learn to be unaffected by the words of others.Most people get very upset when they are called negative names by others, but there is a simple trick to overcoming this. Here it is: If I went up to you and called you a fire hydrant, would you be upset? Of course not. Obviously you are not a fire hydrant, you are a human being. The same concept applies to when someone calls you something that you know you are not. They are foolish for saying such things, so why would you react with such anger? The only exception is when someone calls you something that is true! In this case, you should thank them for alerting you to a weakness, one that you can now work on changing.
 25. Read “Zen and the Art of Happiness” by Chris Prentiss.This book will give you the knowledge and instruction to be happy at all times regardless of the circumstances. Yes, this sounds like an oversimplification of happiness, but I assure you that this book will change you in an amazing way.
 26. Develop the ability to forgive.Forgiveness is something that most people fail miserably at even thought it’s so simple. Grudges only bring more misery to those who hold them and prevent good relations with the target. YOU makes mistakes all of the time so why not have mercy when other do? Remaining angry feels horrible while forgiving someone brings a refreshing sensation to the mind and healing to the relationship.
 27. Be the person that makes others feel special.Be known for your kindness and sympathy.
 28. Learn to lucid dream, or to realize when you are dreaming so that you can control your dreams. Sleep feels good, but it’s rather boring and unproductive. With lucid dreaming under your belt, night-time can be even more exciting than when you are awake. You can do anything: fly, travel to other planets, party with a celebrity, get intimate with your dream boy/girl, etc. Many lucid dreams have also reported being able to speak directly with the subconscious during dreams by demanding to be taken to it after becoming lucid. For those that know a thing or two about your subconscious, that is a BIG deal.
 29. Visualize daily.It has been said and proven time and time again that what you focus on is what you get. If you complain all of the time, you will run into more of the things you complain about. The same goes for good things like health, wealth and happiness. So spend some time in the morning imagining yourself achieving whatever it is that you currently desire. Focus is key in this exercise, so choose a quiet environment where you won’t be disturbed. If you’re having trouble focusing and continually find that your mind has wandered to something else, read about meditation in the following life tip. There is a lot more to this concept, so check out the full article on visualization and the law of attractionhere.
 30. Meditate everyday for at least 20 minutes.In this modern world where everyone is so connected to everything else via cell phones, TV and internet, most people rarely enjoy the beauty of silence. The ability to quiet your mind and relax your body is an art and skill that everyone should develop. Simply sit somewhere, preferably in nature, and focus on your breathing or try to think about nothing. This is going to be extremely hard at first! You might find it boring or just plain impossible to think of nothing, but you will get better and you will learn to love it. Post-meditation, you will feel extremely clear-headed and.. well, just plain wonderful. The only way to really understand this sensation is to try it.
 31. Learn to control your mind.What kind of skilled human are you if you cannot even control your own thoughts? While the human mind is described as being a stream of consciousness, that does not mean you can’t decide where your stream flows. Techniques like meditation and the 3 ways to flush out negative thoughts will aid you immensely in learning to control your mind.
 32. Learn to control your emotions.The only person that can make you unhappy is you! You are the one that decides to be affected by the words and actions of others. Realize this so that the next time you experience a negative emotion, you can find the strength within yourself to overcome it.
 33. Take a class in speed reading.Books are full of information that can enhance your knowledge-base, vocabulary and yourself as a person. Speed reading is an easy way to get at this info faster so that you can have more time for other endeavors.
 34. Relax!This one is for you workaholics out there (myself included). Yes, work is very important and productive but you need to take some time to chill out everyday or you are going to burn out faster than a candle with no oxygen. Additionally, you need to reward yourself for a job well done. What’s the use of doing all of that work if you can’t have a little fun from time to time anyways?
 35. Work on making good first impressions.Practice a strong, firm handshake and the small talk that generally goes along with meeting someone for the first time. People won’t know what to think of you if you have nothing more to say beyond “My name is _______, nice to meet you.” Also make sure you remember names, as mentioned previously. Who knows, you may be going into business with or marrying this person you’re meeting for the first time if you make a good impression. Be sure and make an excellent one.
 36. Learn to use your eyes to their full potential:
  • Make constant eye contact when in conversation. Looking away (especially down) is a sign of inferiority and uncertainty. Instead, look at your conversation partner dead in the eyes and keep them locked on
  • Master the piercing stare. You know when someone looks at you and it feels like they can see into your soul? Well that’s not a hereditary characteristic, it just takes practice. Work on sharpening your gaze in the mirror. You’ll know you have it when it’s intimidating to continue looking at yourself
  • Master the one-eyebrow raise. This one isn’t necessary by any means, but hey, why not? Pick a brow to learn with and go look in a mirror. Raise both of your eyebrows but use your hand to hold down the brow that you want to stay down. This will probably feel very stupid at first but if you keep trying, you will eventually pin down the muscle you need to flex to get that one brow up
 37. Be mysterious.Don’t let off everything about you and definitely leave out some major details. There is something both alluring and mesmerizing about someone who no one knows fully about. I’m not saying to confide in no one or to alienate yourself. Just think James Bond.
 38. Come up with a life mantra.You know, like “Carpe Diem” or “Live life to the fullest,” but not as cliché. Make it something that really hits home with you so that you will actually stick to it. Make sure it’ not so specific that it rarely applies but also not so general that it’s not personal.
 39. Get good at something.Call it a hobby or a passion, whatever it is, just get damn good at it. Your occupation does not count! Make it something that you can practice often enough to excel at. Examples: Magic tricks, surfing, ping-pong, creating short films, and unicycling. It can be anything but I would recommend choosing something that: 1) You are passionate about 2) You can bust out at any moment to display your skills for any discerning crowd. My mind goes immediately to aerobatics and break dancing, but that’s just me.
 40. Work out those abs.Above any other muscle group in the entire body, the abs are the most important. They constitute your core, the center point of your body. Your ability to balance comes almost completely from the strength of your abdominal muscles and balance is vital to performance in any physical activity. Summary: they’re very important. For more info on how to work out your abs, check out this video.
 41. Keep your brain sharp.The majority of people are stuck in ruts. They go to the same job everyday, hang out with the same friends and eat at the same places. While that may feel safe, it’s not the most stimulating lifestyle for your brain. Those synapses have been built up enough, so try something that you do NOT know how to do! Buy a model car kit, master the art of sudoku or crosswords, or go pick up another major at your nearest college. The point is you need to be learning new things to keep your brain honest. Form new synapses by forcing your mind to work in ways it has not worked before. Just like physical workouts, doing too much of the same exercise will eventually give no results. Switch it up!
 42. Read something inspirational right before bed and after waking.This will set get you in a great mood for sleep and for the day. Read anything from a famous speech to your favorite self-improvement book. Try to read something that get’s you really excited in the morning especially so that you’ll leave your house beaming with energy and wonder.
 43. Do what you love.
  There is a huge difference between making a life and making a living; which one are you making right now? So many spend their entire lives trying to make as much money as possible so that they can afford to do what they really want later. It makes no sense to settle in life until you’re 65 so that you can retire and do what you want when you’re already WAY past your prime. We only live life once so why wouldn’t you want to spend it pursuing your bliss? To do anything else would be a tragic waste of the freedom you are allowed if you are reading this right now. Follow your bliss and you will be a thousand times more happy than your retirement date and 40+ years younger.
 44. Choose your friends wisely.You are affected far more than you think by the people you spend your time with. Do your friends share your values? Do they encourage you when you speak of your goals and dreams or do they scoff? Make sure the people around you are conducive to the lifestyle you want to lead or you will find yourself being dragged again and again into behavior that distances you from your desires. Friends with a habit of producing negative thoughts will especially hinder you. This can be a hard task to follow through with if you realize you good friend is one of these saboteurs, but you must be firm! Don’t let anyone get in the way of you being all that you can be.
 45. Don’t burn bridges.By that I mean maintain your relationships with people even if you think you are never going to see them again. For example, if you are quitting your job, don’t chew out your boss before leaving! You might run into him/her again later and life and wish you had never severed ties so harshly. You never know when you might need the help of someone you knew in the past. Plus there is already too much hatred in this world, why add more towards the people you interact with?
 46. Keep a journal/diary.It sounds like a very monotonous habit at first, but when you get into it, that little book will become a great way to organize your thoughts and track your growth over the years. Most of us already stay awake in bed at night pondering the events of the day anyways so why not document those thoughts in an organized fashion? That will allow you to look back and observe how your way of thinking has changed over time.
 47. Read “New Pyscho-Cybernetics” by Dr. Maxwell Maltz.This book will explain why the content of your thoughts has such a profound effect on your life through religious, philosophical and scientific arguments. A must read for completely understand who this life thing works.
 48. Learn to use and trust your subconscious/intuition.When you spend time in silence everyday, listen not for words but for a feeling that tells you to do something. Do not mistake your own reasoning and thoughts for those of your subconscious. If you can track where the thought came from, (this thought led to that thought which led to this thought, etc.) then it was not from your subconscious. Learning to accurately discern between the two will allow you to tap into knowledge that you don’t consciously have.
 49. Develop a charismatic personality.You know, the kind of personality that is surrounded by people constantly and is the life of the party. Start visualizing yourself as THAT person. Maybe take a short course on dynamic speaking and learn some jokes. Take the time to learn some party tricks and sleight of hand. Most importantly, believe that you already are charismatic even if you fail at being the center point of the next party. Lie to yourself constantly and tell yourself that you are more warm and gregarious than Ronald Regan. Belief is the first step! Reality will come soon after.
 50. Love is all there is.If you truly want to be a master of life, let love be in your every action. Love your friends, family and enemies alike. This is the most difficult thing to do out of this entire list, which is why it is listed at #50. But if you accomplish this, you will be seen as a leader among everyone that allows hate, envy, disgust and all other negative emotions into their lives. Think Gandhi. Love is so rare in this world when compared to the massive presence of hate that by exuding love, you will immediately see yourself and the people around you change. Love. Love. Love.

BE YOU OWN BOSS

BE YOU OWN BOSS
BE ENTERPRENEUR, EARN MONEY

Labels

bebek (40) bakıcı (8) bakıcı devir işlemleri (8) doğum (8) işe başlamak (7) bebeğim (6) doğumgünü (6) işe dönmek (6) anne özlemi (5) girişimcilik (5) annelik (4) baby (4) bebek oyunları (4) emzirme (4) hamilelik (4) işbaşı (4) montessori (4) orff (4) çalışma (4) çocuk (4) Chicco Polly (3) annemi istiyorum (3) aşk (3) beklemek (3) children (3) doğum izni (3) evde kalmak (3) for mom (3) girişim (3) izmit (3) mutluluk (3) zeka (3) ömer (3) 15 ay (2) 6 ay (2) Formula 1 (2) aile (2) aktivite (2) alerji (2) araba (2) astim (2) bayram (2) bebek hareketleri (2) bebekle tatil (2) bilim (2) blog (2) cocuk (2) destek (2) deterjan (2) doğum sonrası (2) evde başbaşa (2) evlilik (2) hayat (2) hikaye (2) iş sanat (2) kendime dair (2) kids (2) küçük insan (2) okul (2) oyun oynama (2) parti (2) pazar (2) pick up (2) reasons to have children (2) sabun (2) son gün (2) turkey (2) yatak (2) yenge (2) yeni haberler (2) yetenek (2) İŞ (2) 0-3 years (1) 12 ay (1) 1215 (1) 17 Şubat (1) 2010 (1) 27 eylül (1) 7 ay (1) 9 ay (1) ADD (1) AFS (1) BRANDMAIL (1) Bulent Madi (1) CIA (1) DEGISIMI (1) DOĞAL MAKYAJ (1) Ferrari (1) Fila Motion 9 (1) H1N1 (1) IRAZ (1) KULTUR (1) LOVE (1) NUDE (1) OGRENCI (1) PUPA (1) TURK (1) Türkiye'de (1) VAKFI (1) Yaş otuz (1) affet (1) agaç (1) all star (1) alternatif eğitim (1) altı aylık (1) anaokulu (1) anksiyete (1) arada kalmak (1) arasta (1) arkadaş (1) astım (1) atölye (1) avusturya lise (1) ayrılma fobisi (1) ayrılma ile başa çıkma (1) ayrılma kaygısı (1) aşı (1) babycenter (1) başarmak (1) bebek ayakkabı (1) bebek bezi (1) bebek odası (1) bebek sahibi olmak (1) bebekle yurtdışı (1) bebeğimi bırakmak (1) bebiş (1) bekarlık (1) beklediğim an (1) belgesel (1) berbat sipariş (1) bezi (1) birthday (1) blogspot (1) bronsit (1) burak büyükdemir (1) burger king (1) business plan (1) buğday (1) canlı yayın (1) canım (1) censor (1) chicken (1) coach (1) converse (1) darıca (1) deneyim (1) dernek (1) devam (1) devrim (1) değer (1) değiştirme (1) diaper (1) dikkat bozukluğu (1) discipline (1) diş buğdayı (1) diş hediği (1) dj (1) dogumgunu (1) doktorum (1) domuz giribi (1) doruk (1) doğa dostu (1) doğum günü (1) dönüm noktası (1) düzen (1) e-ticaret (1) e-tohum (1) edirne (1) education (1) egitim (1) emerek uyuma (1) enerji (1) enterpreneur (1) eskişehir (1) esra (1) esumom (1) evlendik (1) evlenmek (1) ezel (1) eğitim dostları (1) fabrika (1) feng shui (1) firsat (1) geldi (1) geliştirici (1) geliştirme (1) gezi (1) giden (1) girls (1) gitme vakti (1) gitmek (1) gizem (1) global warming (1) goethe (1) goran bregovic (1) grow (1) grubu (1) hafta hafta (1) haftasonu (1) hafıza (1) haklari (1) hammaddeler.com (1) hanımın (1) hasta (1) hastalık (1) hayat hikayem (1) hayvanat bahçesi (1) hayır (1) hedef (1) hedik (1) hediye (1) herşey (1) heyecan (1) hiperaktif (1) hiperaktivite (1) his (1) hobi bahçesi (1) home office (1) hıdırellez (1) icat (1) indu (1) ipek (1) israil (1) istemek (1) istemiyorum (1) italya (1) iş planı (1) kader (1) kadin (1) kahvaltı (1) kahve (1) kalem (1) kalorifer (1) kangoo (1) karada (1) karanfil (1) keskin (1) konser (1) konu (1) kosgeb (1) kostum sitesi (1) krep (1) kurban (1) küresel ısınma (1) kütahya (1) kıpırtı (1) kış (1) lamba (1) lastik (1) life (1) like (1) lisans (1) lohusa (1) lohusalık (1) mama sandalyesi (1) marmaray (1) merkez (1) merkezi (1) midpoint (1) milano (1) mimar (1) mucize (1) mumpreneur (1) mühendis (1) mümkün mü? (1) müzik (1) nefes (1) nikah (1) ninni (1) nişan (1) norveç (1) nurturia (1) ocos (1) oncesi (1) onur erol (1) open blog (1) oyun (1) oğlum (1) paktuna (1) park (1) pasaport (1) pedagoji (1) peer gynt (1) piano (1) picasaweb (1) plan (1) plus syn (1) polymer (1) premature (1) psychology (1) put down (1) ralli (1) referandum (1) reform (1) robinson (1) rocker (1) sabiha (1) sabunagaci (1) sabunagacı (1) salıncak (1) sanayi (1) sapanca (1) sayi (1) schulwerk (1) science (1) science at home (1) secret (1) seminer (1) seyahat (1) sigara (1) sir (1) site (1) soapnut (1) soguk (1) sonbahar (1) sosyal medya manyağı (1) squidoo (1) stumble (1) sultanlık (1) sunnet (1) sürüş (1) tahta (1) temizlik (1) ticaret (1) tips (1) toddler (1) toros (1) tracy hogg (1) tumbletots (1) tuzlu (1) twinkle (1) uyku (1) van (1) vinç (1) vücut (1) waldorf (1) walker (1) yahyakaptan (1) yanar (1) yapmak (1) yaprak (1) yaratıcı (1) yaratıcılığın gelişmesi (1) yardım (1) yarı doğumdünü (1) yarı yaşgünü (1) yatır kaldır (1) yeni yıl (1) yer yatağı (1) yoğurt (1) yurtdışı (1) yüksek lisans (1) yıldönümü (1) yıldız (1) zaman (1) zeynep (1) ÜZE (1) çarşaf (1) çiftliği (1) çin astrolojisi (1) çin falı (1) çocuk program (1) çocuk sahibi olmak (1) çocuklar (1) çocuğu (1) çocuğuma dokunma (1) öksüz (1) öss (1) özlemek (1) ülke (1) üretim (1) üstün (1) ıspanak (1) ısparta (1) ışık (1)

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı